Maibritt Simpson 
Member since Jul 2, 2015


Stats

Favorite Places

  • None.
Find places »

Saved Events

  • Nada.
Find events »

Saved Stories

  • Nope.
Find stories »

Custom Lists

  • Zip.

Friends

  • No friends yet.
Become My Friend Find friends »

Recent Comments

Re: “It's Official: Marijuana Is Medicine

Jeg er kronisk smertepatient efter ulykke for 12 år siden. Intet medicin har virket. Medicinsk cannabis har fjernet mine smerter, angst og depression. Jeg tager både cbd og thc olie og har nu fået livet tilbage. Her i Danmark er det også ulovligt med vi er mange syge der bruger det og sætter vores liv over loven.

7 likes, 0 dislikes
Posted by Maibritt Simpson on 07/02/2015 at 11:02 PM

Most Popular Stories


© 2018 East Bay Express    All Rights Reserved
Powered by Foundation