doc_ipen 
Member since Jul 5, 2009


Stats

Favorite Places

  • None.
Find places »

Saved Events

  • Nada.
Find events »

Saved Stories

  • Nope.
Find stories »

Custom Lists

  • Zip.

Friends

  • No friends yet.
Become My Friend Find friends »

Recent Comments

Re: “Catch Me If You Can

Hay naku po, palagay ko e hindi naman lahat ng nangyari ay kasalanan ng mag-asawa. dahil kung hindi tayo naging 'GREEDY' ay wala tayo sa kalagayan natin gnayon. ako din ay nabiktima nila, pinagtiwalaan ng lahat at kumagat sa mga pangako ni patricia (Nympha) malaking tubo sa pera ko kaya naging GREEDY din ako( aminado ako) & I have to face the consequences. Kaya payo ko sa sarili ko ay I need to move forward, made a mistake once n be careful next time n never to be GREEDY OF MONEY' co'z it was written in the bibble that 'MONEY IS THE ROOT OF ALL EVIL' n "GREED OF MONEY IS EVIL' yun lang po..... comment ko po ito sa sarili ko kaya kung gusto ninyong basahin e Okay lang ....

Posted by nelson e.tiglao on 07/05/2009 at 12:23 AM

Readers' Favorites

Most Popular Stories


© 2018 East Bay Express    All Rights Reserved
Powered by Foundation