circuit 
Member since Jul 5, 2009


Stats

Favorite Places

  • None.
Find places »

Saved Events

  • Nada.
Find events »

Saved Stories

  • Nope.
Find stories »

Custom Lists

  • Zip.

Friends

  • No friends yet.
Become My Friend Find friends »

Recent Comments

Re: “Catch Me If You Can

hi doc_ipen, me point ka jan.....kasi ang mga pinapangako nya na return ng pera mo....over exags talaga...warning lang....bago pumasok sa mga ganyan...isipin muna ng husto....paano di nila maging kasalanan...eh, ginawa nya na yan sa US, nakulong na sya sa ganyang pagkakasala....being a "SWINDLER"....madami na syang naluko na Pinoy doon....dahil sa sobrang kapritso nya...at alam din ng asawa nya ang mga activities nya...dapat kasi nagbago na sya....di nya ginawa ang mga pagkakasala na pinagdusahan nya sa kulungan sa US...eh kaso inulit nya pa...halang na halang talaga ang kaluluwa nya....biruin mo ipakain mo sa anak mo....pampaaral mo, pati sa kapritso mo....galing sa masama....meron ba silang kaluluwa? sinamantala nya ang kahinaan ng tao...di nya ba naisip na lahat ng ginawa natin dito...mabuti man o masama me balik sa atin...anong mukha na lang ang ihaharap ng mga anak nya...sa mga kaklase nya....pinag-aaral nya sa magagandang eskwelahan gaya ng lasalle at ung isa sa isang private school sa laguna...ano...sa pera ng ibang tao niloko nya...tama ba yon?

Posted by You on 07/05/2009 at 7:03 AM

Readers' Favorites

Most Popular Stories


© 2018 East Bay Express    All Rights Reserved
Powered by Foundation